علی فروتن

مولف، موسیقی دان، هیپنوتیست و منتالیست
هیپنوتیزم علی فروتن

کتاب هیپنوتیزم علی فروتن

این کتاب و مجموعه آموزشی تجربه دوازده سال تلاش مستمر و دانش مطالعه، تمرین و انجام هیپنوتیزم علی فروتن است.​

علی فروتن در شبکه‌های اجتماعی