مصاحبه Murphys Magic با علی فروتن

بعد از انتشار کتاب “بی صدا” در سراسر جهان، بزرگترین کمپانی فروش محصولات ذهن خوانی و شعبده بازی که مجری آن لوک دنسی (مشاور دیوید کاپرفیلد) می باشد با علی فروتن درباره کتابش به مصاحبه زنده نشسته که در زیر می توانید این مصاحبه را با زیرنویس فارسی تماشا کنید.

علی فروتن بار دیگر غیر ممکن را ممکن کرد! این بار می توانید یک پیش بینی کارت باور نکردنی را به صورت مجازی انجام دهید.

مصاحبه مجله همشهری (سرنخ) با علی فروتن

بعد از انتشار کتاب “بی صدا” در سراسر جهان، بزرگترین کمپانی فروش محصولات ذهن خوانی و شعبده بازی که مجری آن لوک دنسی (مشاور دیوید کاپرفیلد) می باشد با علی فروتن درباره کتابش به مصاحبه زنده نشسته که در زیر می توانید این مصاحبه را با زیرنویس فارسی تماشا کنید.